...

Ekstradycja Romana Polańskiego do USA
– adwokat wyjaśnia

Prawdopodobnie w dniu dzisiejszym, 30 października 2015r., Sąd Okręgowy w Krakowie podejmie decyzję w sprawie dopuszczalności ekstradycji reżysera Romana Polańskiego. Jeżeli stwierdzi, że jest ona dopuszczalna, ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji reżysera podejmie minister sprawiedliwości. Jego ewentualne stanowisko w tej sprawie wzbudza wiele kontrowersji i domysłów, w szczególności wobec zmiany na scenie politycznej Polski i objęciu przez partię PiS większości w parlamencie, na skutek wyników wyborów parlamentarnych. Obecny minister sprawiedliwości, Borys Budka, nie zajął dotychczas stanowiska w sprawie.

Czym jest ekstradycja?

Ekstradycja- wydanie przez państwo osoby znajdującej się na jego terytorium innemu państwu. Dokonywana jest w sytuacji gdy osoba ta jest podejrzana o popełnienie czynu przestępczego na terenie państwa składającego wniosek o ekstradycję lub w celu odbycia przez nią kary. Jej podstawą są łączące państwa umowy międzynarodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.