...

Jak unikać podwójnego opodatkowania czyli jak wypłacić pieniądze ze sp. z o.o. – optymalizacja podatkowa cz.1
– adwokat wyjaśnia

Pytanie: „Jak wypłacić pieniądze ze sp. z o.o., a jednocześnie jak uniknąć podwójnego opodatkowania?”, wraca jak bumerang z końcem każdego roku. Optymalizacja podatkowa to wtedy gorący temat, bo wspólnicy przygotowują się do wypłaty dywidendy.

Jak to zrobić? Otóż możliwości jest wiele. Wszystkie legalne!

Często, w szczególności w małych i średnich spółkach z o.o., wspólnicy wykonują na ich rzecz określony zestaw czynności. Ty też? A czy wiąże cię ze spółką umowa?

Z niezrozumiałych dla mnie względów umowy w takich przypadkach są rzadkością, a nadto wspólnicy mają jakąś wewnętrzną potrzebę podejmowania działań dla spółki nieodpłatnie. Zapominają przy okazji, że jest ona odrębną osobą prawną i otrzymując takie nieodpłatne świadczenia może zostać zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Tych, którzy mają co do tego wątpliwości, odsyłam w tym temacie do nie tak dawno zapadłego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 1889/14).

Co jednak w tej chwili istotniejsze, umowy te są jedną z możliwości uniknięcia tzw. podwójnego opodatkowania. I tak wspólnika ze spółką może łączyć:

  1. umowa o pracę
  2. umowa zlecenia
  3. umowa o dzieło
  4. umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Każda z nich pociąga za sobą inne skutki, w szczególności podatkowe- co przekłada się na ich opłacalność. Najmniej korzystną jest umowa o pracę, najbardziej umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W tym bowiem przypadku koszty uzyskania przychodu oblicza się według 50% stawki uzyskanego przychodu.

Teraz pewnie myślisz, że przy Twojej działalności gospodarczej nie  możesz zawrzeć takiej umowy bo nie odnajdujesz owego „dzieła”, a jeśli już, to nie ma mowy o żadnych prawach autorskich. Otóż, dzieło, a w szczególności to, którego dotyczą prawa autorskie, nie zawsze jest oczywiste ale najczęściej można je odnaleźć w każdym przedsiębiorstwie. Jeśli zastanawiasz się czy w twoim przypadku też się gdzieś ukrywa,  skontaktuj się z nami i wypróbuj nasze umiejętności. Możemy pochwalić się tym, że do tej pory w każdym przypadku udawało nam się znaleźć podstawę do zawarcia umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.