...

Adwokat ds. rozwodowych w Krakowie

Adwokat ds. rozwodowych w Krakowie jest często poszukiwany w momencie, gdy zderzasz się z tą przykrą sytuacją, jaką jest rozwód. W istocie rozpad małżeństwa jest dość trudną i nie zawsze pożądaną sytuacją. Niemniej sprawy rozwodowe są rzeczywistością, a kluczowe w nich jest m.in. odpowiednie przygotowanie do całego procesu. Zasadnicze znaczenie może mieć tutaj również profesjonalna pomoc prawna na każdym etapie.

Spis treści:
Co może zapewnić taki specjalista?
Pomoc na każdym etapie
Przyczyny rozpadów małżeństw
W czym pomoże prawnik?
Pojęcie w świetle polskiego prawa
Jak może wyglądać postępowanie?

Co może zapewnić adwokat do spraw rozwodowych w Krakowie?

Adwokat do spraw rozwodowych w Krakowie jest często poszukiwany, zwłaszcza, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w naszym kraju w 2021 roku odnotowano ponad 60 tys. rozwodów. Ta liczba wcale nie należy do najmniejszych. Wiele takich spraw, nawet jeśli odbywają się one w sposób zgodny pomiędzy małżonkami, może być źródłem stresu, ale też wielu konsekwencji prawnych. W szczególności ten drugi czynnik powinien być dla Ciebie przesłanką do tego, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy. Jako osoba niezwiązana na co dzień z szeroko pojętą wiedzą prawną czy konkretnymi aktami, możesz nie posiadać dostatecznych informacji na temat wszelkiego rodzaju zagadnień płynących z ustaw przepisów prawa i z orzecznictwa. Korzystając z pomocy adwokata, zapewnisz sobie wsparcie podczas każdego z etapów sprawy rozwodowej, a to może dostarczyć Ci swego rodzaju poczucia spokoju i bezpieczeństwa w tak trudnym momencie.

Pomoc na każdym etapie sprawy

Często mówi się, że polskie prawo bywa skomplikowane. Wspomniane zagadnienie odzwierciedla w dużym stopniu tę rzeczywistość. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na indywidualny charakter każdej sprawy rozwodowej. W wielu przypadkach należy być realistą oraz na bieżąco monitorować aktualne przepisy z tym związane, co może być nieco trudne, gdy musimy zmierzyć się z rozstaniem. Dlatego ocena stanu faktycznego będzie o wiele łatwiejsza z pomocą adwokata, który podejdzie do sprawy indywidualnie, ale jednocześnie profesjonalnie. Zwróć uwagę na to, że poza podziałem majątku przy okazji rozwodu możesz zderzyć się z o wiele bardziej skomplikowanymi zagadnieniami. W szczególności wówczas, gdy posiadasz małoletnie dzieci. W takiej sytuacji, poza orzeczeniem o winie, niezwykle istotny jest m.in. wątek związany z opieką. Jak łatwo możesz się domyśleć, osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu na własną rękę może być trudne, w szczególności z uwagi na emocje jakie towarzyszą stronom procesu. Adwokat może przeprowadzić Cię przez każdy etap sprawy rozwodowej i pomóc osiągnąć oczekiwany rezultat, patrząc chłodno na tę sprawę.

Przyczyny rozpadów małżeństw

Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów związanych z zagadnieniami prawnymi, musisz mieć na uwadze również to, dlaczego w ogóle dochodzi do spraw rozwodowych. Otóż czynników jest naprawdę mnóstwo. Do najpopularniejszych możemy zaliczyć zdrady małżeńskie, alkoholizm, hazard, niegospodarność czy coraz częściej uchylanie się od pracy. Oczywiście wątków będących przesłankami do rozwodu jest o wiele więcej. To sprawia, że każda sprawa rozwodowa ma inny charakter, a tym samym indywidualne podejście prawnika i zrozumienie problemu jest tutaj niezwykle istotne.

Młot sędziego

W czym pomoże dobry adwokat od rozwodów w Krakowie?

Dobry adwokat od rozwodów w Krakowie zapewni profesjonalną pomoc na każdym etapie sprawy, a także zachowa indywidualne podejście do klienta. W dodatku powinien zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy na temat całego zagadnienia, na przykład tego, jak w praktyce może wyglądać sprawa rozwodowa i jakie akty prawne mogą okazać się pomocne podczas całej sytuacji. Zna on orzecznictwo, przepisy i tendencję, w którą zmierzają wyroki sądowe. Pozwala to dobrać odpowiednie postępowanie i argumenty w konkretnej sprawie.

Pojęcie rozwodu w polskim prawie

Rozpoczynając dyskusję na temat zagadnień prawnych, na wstępie wyjaśnimy Ci podstawowe definicje. Sam rozwód możemy określać jako definitywne rozwiązanie małżeństwa. Bardziej szczegółowy opis można znaleźć w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pomocny okaże się tutaj art. 56, który mówi, że każdy z małżonków może żądać rozwodu wówczas, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia, które są opisane m.in. w § 2 i § 3 wspomnianego artykułu.
Należy pamiętać, że rozwód może odbyć się na wniosek jednego lub obojga małżonków. Istotne jest to, że muszą zostać spełnione m.in. opisane przez nas powyżej przesłanki. Z kolei, jeśli odniesiemy się do zagadnienia rozkładu pożycia małżeńskiego, należy mieć na uwadze to, że oznacza ono zerwanie wszelkiego rodzaju więzi fizycznych, materialnych oraz duchowych. Wspomniane uwarunkowania są podstawą do orzeczenia rozwodu przez sąd. Jeżeli chodzi o same akty prawne, to najczęściej wykorzystuje się w tym przypadku wspomniany wcześniej Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Jak może wyglądać postępowanie?

Same definicje płynące z aktów prawnych mogą nie być wystarczające do zrozumienia istoty rozwodu. Niezwykle ważne jest połączenie teorii z praktyką. Jeśli zastanawiasz się, jak może wyglądać postępowanie rozwodowe, to po raz kolejny przydatny okaże się wspomniany dotychczas akt prawny – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 57 wskazuje na to, że orzekając rozwód, sąd niejednokrotnie wskazuje również na winę rozkładu pożycia. W praktyce możemy jednak wyróżnić dwa typy rozwodów:
-z brakiem orzekania o winie – wówczas mówimy często o tzw. porozumieniu stron. W takiej sytuacji możemy zderzyć się również ze zrzeczeniem się praw roszczeniowych w stosunku do małżonka;
-z orzeczeniem o winie – z tą sytuacją zderzysz się najczęściej w momencie, gdy małżeństwo ma zakończyć się za sprawą winy jednej ze stron. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie możesz również częściej spotkać się z pojęciem alimentów na rzecz jednego z małżonków.

Odnosząc się z kolei do samego postępowania rozwodowego, wiesz już, że po pierwsze należy wszcząć odpowiednią procedurę, która polega na rozpoczęciu procesu sądowego. W takiej sytuacji pomocny okaże się adwokat, który sporządzi pozew rozwodowy. Dokument ten zawiera m.in. określenie rodzaju rozwodu, a także określone żądania oraz okoliczności potwierdzające stan faktyczny. Następnie wszczynana jest procedura, która ma na celu doprowadzić do określonego rezultatu. Pamiętaj, że rozwód jest często długotrwałym procesem, dlatego trudno jednoznacznie określić konkretną liczbę spraw rozwodowych. Niemniej jednak w niektórych przypadkach możliwe jest dojście do konsensusu nawet na pierwszym posiedzeniu i uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie. Odnośnie samego wyroku rozwodowego musisz wiedzieć, że w pierwszej kolejności spotkasz się z rozwiązaniem małżeństwa. Sąd w dalszych etapach określa ewentualne orzeknięcie winy jednego z małżonków, a także rozstrzygnięcie co do władzy rodzicielskiej oraz alimentów ewentualnie kontaktów z dzieckiem. Niezwykle istotna jest również decyzja odnośnie korzystania ze wspólnego mieszkania, jeśli taka sytuacja ma miejsce. Ostatni etap wyroku może dotyczyć też podziału majątku, ale pod warunkiem, że małżonkowie w tym temacie są zgodni.

Jak widać, rozwód to dość rozbudowane pojęcie, które w istocie ma wiele wymiarów. Samo wniesienie o zakończenie małżeństwa to tak naprawdę dopiero początek sprawy. Podczas całego procesu określa się żądania dwóch stron, weryfikuje je ze stanem rzeczywistym, a także rozstrzyga z orzeczeniem o winie bądź bez niego. Już samo przedstawienie stanu faktycznego w praktyce może być niezwykle trudne. W związku z tym wiele osób korzysta podczas rozwodu z pomocy adwokata. Polskie prawo, a także wchodzące w jego skład niuanse sprawiają, że do analizy pozostaje wiele zagadnień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.