...

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań to niezwykle interesujące pojęcie, z którym możesz spotkać się m.in. w przypadku szeroko pojętych szkód komunikacyjnych. Oczywiście nie jest to jedyny przykład, a sama lista zagadnień jest zdecydowanie szersza. Niemniej jednak wszelkie wątki związane z tym tematem stają się niezwykle ważne wówczas, gdy stajesz w obliczu konkretnego problemu. Mając to na uwadze, w artykule zajmiemy się kluczowymi zagadnieniami z punktu widzenia dochodzenia odszkodowań.

Spis treści:
Teoretyczne zagadnienia
Definicja
Rodzaje i typy
Praktyczne aspekty
Jak wygląda procedura?
Decyzja o przyznaniu świadczenia i jego wysokość

Teoretyczne zagadnienia dotyczące dochodzenia odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań to bardzo szeroki temat, który obraca się wokół wielu dziedzin życia codziennego. Za taki bieg wydarzeń odpowiada chociażby indywidualny charakter każdej sprawy. Mimo wszystko, w praktyce możemy spotkać się z wieloma zbliżonymi sytuacjami, które często wchodzą w obszar tej tematyki. Zanim jednak przejdziemy do praktycznej analizy tematu, poświęćmy nieco uwagi teorii.

Terminologia

Aby poprawnie rozpatrywać analizowany temat, na początku musisz poznać samą istotę odszkodowania. Z definicji jest to świadczenie należne poszkodowanemu, które ma na celu naprawienie powstałej szkody. Jest to zagadnienie, które możemy znaleźć w przepisach polskiego prawa. Szerszy opis znajdziesz chociażby w kodeksie cywilnym. Przykładowo, art. 363 traktuje o sposobach naprawienia szkody. Możemy dowiedzieć się z niego m.in. tego, że wspomniane naprawienie szkody następuje według wyboru poszkodowanego bądź poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jak widzisz, jest to dość prosta definicja, która dobrze oddaje to, czym w istocie jest odszkodowanie. Pomijając to, musisz zdawać sobie sprawę, że choć sama definicja jest stosunkowo jasna, to podział odszkodowań i praktyczne aspekty związane z wypłatą mogą przysporzyć o wiele więcej kłopotów. W związku z tym zajmiemy się tymi zagadnieniami w dalszej części artykułu.

Analiza kodeksu

Rodzaje i typy

Przechodząc przez tematykę szeroko pojętych odszkodowań, nie sposób przejść obojętnie obok rodzajów, jakie można wyróżnić. W rzeczywistości bardzo często możesz spotkać się z jednorazowym odszkodowaniem, które funkcjonuje m.in. przy zdarzeniach drogowych. Niemniej sam podział często sprowadza się do wyodrębnienia odszkodowań:
– umownych, które są z góry określone w umowie i funkcjonują w razie ewentualnego niedopełnienia wykonania zobowiązania,
– kompensacyjnych polegających na zadośćuczynieniu i naprawieniu szkody,
– karnych, które są swego rodzaju karą za zdarzenie bądź zaniedbanie,
– nominalnych będących skutkiem błędu prawnego, niemającego materiałów, które potwierdzają wystąpienie szkody.

Jak widzisz, przedstawione dotychczas zagadnienia klasyfikowały ubezpieczenia ze względu na ich rodzaj. Abstrahując od tego, zdecydowanie bardziej popularne jest odnoszenie się do konkretnych typów odszkodowań. To właśnie wśród nich znajdziesz m.in. OC i AC, czy te wypłacane z tytułu ubezpieczenia na życie. Mając jakiekolwiek wątpliwości w kontekście ubezpieczeń, zawsze możesz zwrócić się po profesjonalną pomoc. Nasza kancelaria adwokacka posiada biura w kilku miastach Polski, a mianowicie we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Obsługujemy jednak klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych z całej Polski, również zdalnie.

Praktyczne aspekty dochodzenia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych

Dochodzenie odszkodowań możemy analizować na dwa sposoby. Do tej pory skupiliśmy się na teoretycznych aspektach. Przedstawiliśmy tytułowe zagadnienie pod kątem polskiego prawodawstwa, ale też wzięliśmy pod uwagę podział ubezpieczeń. Teraz czas na to, abyśmy zajęli się nieco szerzej praktycznymi wątkami związanymi m.in. z wypłatą odszkodowania.

Jak wygląda procedura?

Może wydawać Ci się, że proces dochodzenia odszkodowania jest w praktyce dość prostym zagadnieniem. Biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek trudności, w istocie może być to prawdą. Niestety rzeczywistość bywa różna, a to w konsekwencji prowadzi często do wielu niejasności. Niemniej, skupiając się na podstawowej procedurze, z pewnością wspomnimy tu o konieczności złożenia odpowiednich dokumentów i wniosków, które są podstawą do ewentualnej wypłaty świadczenia. Pośród tego musisz zwrócić uwagę, że niezwykle ważne może okazać się przygotowanie konkretnej dokumentacji. Co więcej, pomocna jest również umiejętność prowadzenia rozmowy z zakładem ubezpieczeń, a także znajomość obowiązującego prawa. Sam proces możemy podzielić jednak na proste etapy, do których należą: zbieranie dokumentacji, zgłoszenie szkody, oczekiwanie na ocenę oraz podjęcie decyzji.

Ponadto zauważ, że pomimo pewnego usystematyzowania procesu, do głosu mogą dochodzić również inne czynniki. Wśród całej procedury ubiegania się o odszkodowanie niezwykle ważna jest znajomość danych sprawcy bądź własnej polisy – w zależności, z jakim odszkodowaniem masz do czynienia. Co więcej, w przypadku szkód rzeczowych niezbędne okaże się potwierdzenie, że to Ty jesteś ich właścicielem. Pamiętaj, że wypłata świadczenia będzie możliwa dopiero po spełnieniu wszelkich formalnych wymagań.

Decyzja o przyznaniu świadczenia i jego wysokość

Załóżmy, że jesteś na etapie, w którym otrzymujesz pozytywną decyzję o wypłacie świadczenia. Oczywiście pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to kwota, jaka została Ci przyznana. Jeśli uważasz, że wszystko w porządku, wówczas możesz zgodzić się z decyzją ubezpieczyciela. Niestety nie zawsze tak będzie. Niezwykle często wspomniana wartość bywa niesatysfakcjonująca. W takich przypadkach możesz złożyć reklamację, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, skierować powództwo do sądu.

Co więcej, do tej pory opisaliśmy stosunkowo korzystny rezultat, bo mimo wszystko założyliśmy, że decyzja zakładu ubezpieczeń była pozytywna. Czasami jednak może okazać się, że ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną. W takiej sytuacji najbardziej realnym scenariuszem jest po prostu skierowanie sprawy do sądu. Jak widzisz, pomimo że ubezpieczenia wydają się na pierwszy rzut oka dość trywialnym zagadnieniem, to w istocie może być nieco inaczej. W związku z tym warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który specjalizuje się w tego typu zagadnieniach. To osoba, która jest w stanie podejść indywidualnie do każdej sprawy i zaproponować konkretne rozwiązania. Dzięki temu osiągnięcie założonego rezultatu jest o wiele prostsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.