...

Prawnik ds. rozwodów w Krakowie

Prawnik ds. rozwodów w Krakowie to specjalista, który świadczy fachową pomoc podczas całego procesu rozwodowego. Niemniej jednak zwróć uwagę na to, że samo to pojęcie jest o wiele szersze. Wpływ na to ma chociażby polskie prawodawstwo, które oddziałuje na wiele tego typu spraw. Biorąc to pod uwagę, przeanalizujmy wspomniany temat bardziej szczegółowo.

Spis treści
W czym specjalizuje się adwokat?
Definicja
W świetle polskiego prawa
Pomoc w praktyce
Jak wygląda sprawa?
Czynniki wpływające na rozpad małżeństwa

W czym specjalizuje się prawnik ds. rozwodów w Krakowie?

Prawnik ds. rozwodów w Krakowie to osoba, która świadczy szeroko pojętą pomoc prawną w zakresie spraw rozwodowych. Abstrahując od tego, wspomnieliśmy we wstępie, że pojęcie w świetle analizy polskiego prawa jest jednak o wiele szersze. W związku z tym, przyjrzyjmy się mu nieco bliżej. Na początku odniesiemy się do definicji prawnych, a następnie przejdziemy przez część praktyczną, dzięki czemu zyskasz pogląd na to, dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty. Nasza krakowska kancelaria prawna oferuje pomoc w tego typu sprawach i nie tylko. Ponadto obsługujemy Klientów indywidualnych oraz firmowych nie tylko w Krakowie, ale na terenie całej Polski. Nasze biura znajdują się natomiast również we Wrocławiu i Katowicach.

Definicja

Pojęcie rozwodu w życiu codziennym często identyfikowane jest jako zakończenie małżeństwa. W tym momencie możesz jednak zastanawiać się, jak sytuacja wygląda od strony prawnej? Przede wszystkim odnieśmy się do aktu prawnego, a mianowicie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 56 tej ustawy definiuje szerzej to pojęcie. Według tego artykułu zakończenie małżeństwa jest możliwe wówczas, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Co więcej, jak możemy dowiedzieć się z przytoczonego przepisu, o rozwód wnioskować może każda ze stron. Ponadto może on zostać udzielony:
– z orzeczeniem o winie jednego lub dwóch małżonków,
– bez orzekania o winie,
– z podziałem majątku lub bez takiego podziału,
– z małoletnimi dziećmi lub bez nich.

W świetle polskiego prawa

Zauważmy, że małżeństwo jest jedną z głównych części prawa rodzinnego. Pośród tego musisz zdawać sobie sprawę, że w rzeczywistości zakończenie go niesie za sobą wiele konsekwencji prawnych. Wspomnieliśmy już o tym, kiedy i kto może się o niego ubiegać. Dodatkowo odnieśmy się po raz kolejny do wspomnianej ustawy i zauważmy, że w pewnych okolicznościach sąd może nie zgodzić się na wydanie takiej decyzji. Przykładem jest m.in. sytuacja, w której wskutek rozpadu małżeństwa miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Wynika to z art. 56 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto zakończenie małżeństwa nie jest możliwe w momencie, gdy ubiega się o niego małżonek, który jest wyłącznym winowajcą rozkładu pożycia, chyba, że uzyska zgodę drugiego małżonka. Jak widzisz, jest to dość skomplikowane zagadnienie, które tylko z pozoru wydaje się proste. W związku z tym, w razie jakichkolwiek pytań czy niejasności, warto jest skorzystać z pomocy fachowca. Prawnik to osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę pomagającą w ocenie sytuacji i wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Młotek sędziego

Pomoc prawnika ds. rozwodów w Krakowie w praktyce

Prawnik ds. rozwodów w Krakowie jest specjalistą, który z pewnością dogłębnie przeanalizuje każdy aspekt Twojej sprawy. Niemniej jednak zakończenie małżeństwa, pomimo że jest pojęciem złożonym, cechuje się pewną powtarzalnością – w szczególności ze względu na przebieg sprawy czy czynniki, które do niego doprowadziły. Oczywiście, każdy przypadek jest indywidualny, jednak możemy wymienić pewne elementy wspólne, które wykształciły się na przestrzeni lat podczas różnorodnych spraw tego typu.

Jak wygląda sprawa?

Z pewnością może Cię interesować to, jak w rzeczywistości wygląda sprawa rozwodowa. Przeanalizujmy więc to zagadnienie krok po kroku. Po pierwsze należy podjąć indywidualną decyzję, czy chcemy zakończyć nasze małżeństwo. Następnie, niezbędne jest wniesienie pozwu o rozwód we właściwym sądzie okręgowym. Co istotne, nie znajdziemy tu indywidualnego schematu takiego pisma – powinno ono być dostosowane do zaistniałego stanu faktycznego. Niemniej jednak taki pozew powinien zawierać m.in. wniosek o rozwód, a także określenie jego rodzaju. Ponadto zwróć uwagę na inne obligatoryjne dokumenty, takie jak odpis aktu małżeństwa czy akty urodzenia dzieci, jeśli małżonkowie posiadają potomstwo. Co więcej, składając taki pozew, często uwzględnia się inne załączniki, takie jak zaświadczenie o dochodach czy nawet sprawozdania detektywistyczne. Samo złożenie wniosku uruchamia dalszą procedurę. Kolejnym krokiem jest uczestnictwo w tzw. postępowaniu rozwodowym. W praktyce, może ono trwać kilka tygodni. W skrajnych przypadkach takie sprawy mogą toczyć się nawet latami. Wiele zależy tutaj od stanowiska obydwu stron. Sama sprawa trwa zazwyczaj od kilku minut do kilku godzin. Podobnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, czynnikami wpływającymi na konkretne ramy czasowe jest liczba zmiennych poddanych analizie. Końcowy etap to oczywiście wyrok sądu, który orzeka o uznaniu zakończenia małżeństwa lub jego braku.

Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa

Zastanówmy się teraz, jakie czynniki powodują trwały i zupełny rozkład pożycia. Jest ich z pewnością wiele, niemniej chcielibyśmy odnieść się do tych występujących najczęściej. Wśród nich znajdują się m.in.:
– zdrada,
– alkoholizm,
– hazard,
– narkomania,
– uchylanie się od pracy,
– brak chęci powiększenia rodziny pomimo wcześniejszych uzgodnień, np. na etapie przedmałżeńskim.
Jak widzisz, istnieje mnóstwo sytuacji, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa. Co istotne, przytoczone przez nas przykłady nie oznaczają, że w każdym przypadku jeden z małżonków będzie od razu tego żądał. Niemniej jednak wymienione wyżej punkty niewątpliwie stanowią czynniki, z powodu których może nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia w świetle art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Biorąc pod uwagę to, o czym do tej pory wspomnieliśmy, musimy zauważyć, że rozwód to niezwykle skomplikowany proces. Przede wszystkim bardzo trudne jest już samo podjęcie decyzji o wdrożeniu kroków prawnych. Następnie, z pewnością przyda się profesjonalna pomoc. Odpowiedzią na to jest skorzystanie z usług prawnika specjalizującego się w tego typu sprawach. Jest to osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę, a także narzędzia ułatwiające wypracowanie korzystnego rozwiązania. Prawnik ds. rozwodów w Krakowie nie tylko zajmie się sporządzaniem pism, ale także zapewni szeroko pojęte wsparcie, w tym polegające na reprezentowaniu Klienta na sali sądowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.