...

Egzekucja długów

Pomoc Prawna

Potrzebujesz więcej informacji?

Darmowe konsultacje

Egzekucja długów

Posiadasz prawomocny wyrok Sądu, a dłużnik nie wpłaca należnych kwot? Masz problem z uzyskaniem wpłat tytułem alimentów? Dysponujesz aktem notarialnym w którym dłużnik poddał się egzekucji?

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci odzyskać należności.
Oferujemy kompleksową pomoc w postępowaniu egzekucyjnym – od złożenia wniosku do komornika, poprzez wskazanie składników majątku, aż do zakończenia postępowania. Prowadzimy także działania mające na celu ustalenie sytuacji majątkowej dłużników oraz postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i innych ogólnodostępnych rejestrach długów.

Jeśli wszczęto wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne lub Twoje prawa zostały naruszone w toku egzekucji oferujemy usługi związane z występowaniem z powództwem przeciwegzekucyjnym zmierzającym do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części czy zwolnienia zajętego składnika majątku spod egzekucji.

Partner zarządzający

Justyna Węgrzynowicz

Co wyróżnia naszą kancelarię? Nowoczesne metody komunikacji i partnerstwo. Sposób współpracy i zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację zamierzonych celów. Pokazujemy pełen wachlarz rozwiązań i ryzyk, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Doświadczenie

Dziesiątki spraw, które zakończyły się sukcesem.

Zrozumienie

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Praktyka

Godziny spędzone w sądach, na salach rozpraw.

Wsparcie

Jasno wyjasnimy każdy etap postępowania.

Jak działam?

Kilka prostych kroków.

Współpraca z nami jest jasna na każdym kroku — po kolei będziemy informować o bieżących postępach spraw.

Skontaktuj się

Zostaw nam wszystkie informacje, które dotyczą Twojej sprawy lub po prostu wyślij prośbę o bezpośredni kontakt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.