...

Obsługa prawna inwestycji

Pomoc Prawna

Potrzebujesz więcej informacji?

Darmowe konsultacje

Obsługa prawna inwestycji

Proces budowlany oraz projekty deweloperskie nie są jedynie połączeniem zagadnień techniczno-inżynieryjnych ale wymagają także rzetelnego wsparcia prawnego. Koniecznym jest przejście przez procedury i dokumentacje, które obostrzone są szeregiem przepisów będących połączeniem zagadnień prawa administracyjnego i cywilnego. Działamy na płaszczyźnie współpracy z kontrahentem (np. umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska ale również kwestie zatrudnienia pracowników wykonawców, podwykonawców i kontaktu z organami administracji publicznej (np. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, określającej warunki zabudowy).

Partner zarządzający

Justyna Węgrzynowicz

Co wyróżnia naszą kancelarię? Nowoczesne metody komunikacji i partnerstwo. Sposób współpracy i zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację zamierzonych celów. Pokazujemy pełen wachlarz rozwiązań i ryzyk, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Doświadczenie

Dziesiątki spraw, które zakończyły się sukcesem.

Zrozumienie

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Praktyka

Godziny spędzone w sądach, na salach rozpraw.

Wsparcie

Jasno wyjasnimy każdy etap postępowania.

Jak działam?

Kilka prostych kroków.

Współpraca z nami jest jasna na każdym kroku — po kolei będziemy informować o bieżących postępach spraw.

Skontaktuj się

Zostaw nam wszystkie informacje, które dotyczą Twojej sprawy lub po prostu wyślij prośbę o bezpośredni kontakt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.