...

Odszkodowanie

Pomoc Prawna

Potrzebujesz więcej informacji?

Darmowe konsultacje

Odszkodowanie

Masz trudności z otrzymaniem odszkodowania? Ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty lub zaniżył odszkodowanie? Świadczymy kompleksową pomoc w uzyskaniu odszkodowania w najwyższej wysokości. 

Możemy pomóc Ci uzyskać środki ze szkody komunikacyjnej OC i AC do 3 lat wstecz. Ubezpieczyciel często wypłaca zaniżone odszkodowanie, które nie pozwala na pełne pokrycie poniesionej szkody lub kwalifikuje zdarzenie jako szkodę całkowitą. Powyższe jest najczęściej skutkiem sporządzenia niewłaściwego kosztorysu przez Ubezpieczyciela. Przygotujemy dla Ciebie odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela, a jeśli nie przyniesie ono oczekiwanego skutku poprowadzimy postępowanie przed Sądem. Pomagamy także w uzyskaniu środków za utracony dochód w wyniku wypadku i obrażeń ciała oraz odszkodowania postojowego dla taksówkarzy. Jeśli masz wątpliwości czy należy Ci się odszkodowanie skontaktuj się z nami. 

Dodatkowo, jeśli w ciągu ostatnich 3 lat doświadczyłeś szkody na nieruchomości wskutek np. pożaru, zalania, silnego wiatru, gradu czy innych czynników atmosferycznych skontaktuj się z nami. Zweryfikujemy umowę z Ubezpieczycielem, pomożemy Ci sporządzić profesjonalną wycenę poniesionej szkody i przeprowadzimy odpowiednie postępowanie celem uzyskania należnych środków tytułem odszkodowania. 

Jeśli w ciągu ostatnich 20 lat doznałeś uszczerbku na zdrowiu pomożemy Ci uzyskać wypłatę od Ubezpieczyciela. Możesz domagać się zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, opieki nad osobą poszkodowaną, zakupu leków i akcesoriów medycznych. Ponadto możesz domagać się zadośćuczynienia, które ma zrekompensować negatywne przeżycia i zapewnić realizację potrzeb i pragnień. Zadośćuczynienie powinno zostać wypłacone w wysokości adekwatnej do poniesionej szkody.  Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia należy kierować się pewnymi czynnikami które mają wpływ na jego wysokość, a są to m.in. ból, cierpienie (fizyczne i psychiczne) ich intensywność i czas trwania, trwałość skutków, utrata możliwości zarobkowania, konieczność korzystania z opieki i pomocy osób trzecich. Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wypadku, również możesz domagać się zapłaty od Ubezpieczyciela. 

Partner zarządzający

Justyna Węgrzynowicz

Co wyróżnia naszą kancelarię? Nowoczesne metody komunikacji i partnerstwo. Sposób współpracy i zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację zamierzonych celów. Pokazujemy pełen wachlarz rozwiązań i ryzyk, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Doświadczenie

Dziesiątki spraw, które zakończyły się sukcesem.

Zrozumienie

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Praktyka

Godziny spędzone w sądach, na salach rozpraw.

Wsparcie

Jasno wyjasnimy każdy etap postępowania.

Jak działam?

Kilka prostych kroków.

Współpraca z nami jest jasna na każdym kroku — po kolei będziemy informować o bieżących postępach spraw.

Skontaktuj się

Zostaw nam wszystkie informacje, które dotyczą Twojej sprawy lub po prostu wyślij prośbę o bezpośredni kontakt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.