...

Sprawy o zapłatę

Pomoc Prawna

Potrzebujesz więcej informacji?

Darmowe konsultacje

Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę najczęściej dotyczą wykonania zobowiązań określonych w umowach cywilnoprawnych m.in. sprzedaży, najmu, o dzieło, zlecenia, pożyczki, wykonania usługi. Często zdarza się, że obowiązki określone w umowie nie zostały wykonane lub zostały wykonane nieprawidłowo. Choć chcemy rozwiązać problem polubownie brak woli drugiej strony naraża nas na straty. Wówczas konieczne staje się zainicjowanie sprawy o zapłatę, która jest jedną z najczęściej występujących spraw przed sądami cywilnymi. 

Nasi Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego trybu postępowania, który determinuje charakter i specyfika zleconej sprawy. 

W ramach współpracy sporządzimy przesądowe wezwanie do zapłaty, a następnie przygotujemy i złożymy pozew o zapłatę do Sądu. Po zakończeniu sprawy możemy złożyć wniosek egzekucyjny i egzekwować należność za pośrednictwem komornika. Prowadzimy także działania mające na celu ustalenie sytuacji majątkowej dłużników oraz postępowania o ujawnienie dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych i innych ogólnodostępnych rejestrach długów.

Partner zarządzający

Justyna Węgrzynowicz

Co wyróżnia naszą kancelarię? Nowoczesne metody komunikacji i partnerstwo. Sposób współpracy i zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację zamierzonych celów. Pokazujemy pełen wachlarz rozwiązań i ryzyk, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Doświadczenie

Dziesiątki spraw, które zakończyły się sukcesem.

Zrozumienie

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Praktyka

Godziny spędzone w sądach, na salach rozpraw.

Wsparcie

Jasno wyjasnimy każdy etap postępowania.

Jak działam?

Kilka prostych kroków.

Współpraca z nami jest jasna na każdym kroku — po kolei będziemy informować o bieżących postępach spraw.

Skontaktuj się

Zostaw nam wszystkie informacje, które dotyczą Twojej sprawy lub po prostu wyślij prośbę o bezpośredni kontakt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.