...

Analiza umów, umowy deweloperskie

Pomoc Prawna

Potrzebujesz więcej informacji?

Darmowe konsultacje

Analiza umów, umowy deweloperskie

Analizujemy umowy pod względem prawnym i formalnym. Sprawdzamy czy są one umowy zgodne z prawem. W sposób jasny i zrozumiały wyjaśniamy jakie niosą konsekwencje i możliwości dla obu stron postępowania. Odpowiadamy na pytanie co stałoby się gdyby jedna ze stron nie dotrzymała warunków umowy. Wskazujemy na możliwości odstąpienia od niej. Szczególną uwagę zwracamy na prawa konsumenta. Proponujemy zapisy, których uwzględnienie jest korzystne dla naszych Klientów i możliwie najpełniej zabezpiecza ich interesy.

Partner zarządzający

Justyna Węgrzynowicz

Co wyróżnia naszą kancelarię? Nowoczesne metody komunikacji i partnerstwo. Sposób współpracy i zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację zamierzonych celów. Pokazujemy pełen wachlarz rozwiązań i ryzyk, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Doświadczenie

Dziesiątki spraw, które zakończyły się sukcesem.

Zrozumienie

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Praktyka

Godziny spędzone w sądach, na salach rozpraw.

Wsparcie

Jasno wyjasnimy każdy etap postępowania.

Jak działam?

Kilka prostych kroków.

Współpraca z nami jest jasna na każdym kroku — po kolei będziemy informować o bieżących postępach spraw.

Skontaktuj się

Zostaw nam wszystkie informacje, które dotyczą Twojej sprawy lub po prostu wyślij prośbę o bezpośredni kontakt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.