...

Zasiedzenie, droga konieczna (prawo nieruchomości)

Pomoc Prawna

Potrzebujesz więcej informacji?

Darmowe konsultacje

Zasiedzenie

Zasiedzenie stanowi sposób nabycia własności przez osobę wykonującą prawa właściciela na skutek upływu czasu.
Jeśli posiadasz określoną rzecz, której nie jesteś właścicielem możesz domagać się uznania za właściciela, jeśli upłynął określony przez ustawodawcę czas. W przypadku nieruchomości koniecznym jest upływ lat 20 przy nieprzerwanym posiadaniu samoistnym w dobrej wierze i 30 lat przy posiadaniu samoistnym w złej wierze. Za posiadacza w złej wierze będzie uznawana osoba mająca świadomość, że nie jest właścicielem nieruchomości lub nie dołożyła należytej staranności, żeby się dowiedzieć kto tak naprawdę nim jest. Natomiast w przypadku ruchomości koniecznym jest upływ lat 3 przy nieprzerwanym posiadaniu samoistnym w dobrej wierze.

W razie pytań i konieczności przeprowadzenia tego typu postępowania prosimy o kontakt z naszą kancelarią.

Droga konieczna

Konieczność ustanowienia drogi koniecznej pojawia się najczęściej w razie podziału nieruchomości na mniejsze działki. Często dzieje się tak na skutek działu spadku, podziału majątku po rozwodzie czy zniesienia współwłasności, jeśli Sąd pominie, że nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi. Jeśli nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej nie uzyskamy pozwolenia na budowę domu. Z wnioskiem można wystąpić również, gdy obecnie istniejąca droga jest nieodpowiednia np. zbyt wąska, okrężna lub nawet okresowo nieprzejezdna. We wniosku trzeba wskazać, na czym służebność ma polegać oraz wskazać właścicieli wszystkich nieruchomości, przez które mogłaby prowadzić nowa droga. 

Zdarza się, że za zgodą właścicieli działki sąsiedniej właściciele nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej korzystają z dojazdu przez ich grunt. Problemy zaczynają się, gdy grunt ten zmienia właściciela, który nie zgadza się już by sąsiedzi jeździli przez jego nieruchomość lub osoba będąca właścicielem takiej nieruchomości bez odpowiedniej drogi dojazdowej chce ją sprzedać.

Jeśli zależy Ci na ustaleniu drogi dojazdowej do nieruchomości skontaktuj się z nami.

Naruszenia posiadania

Specjalizujemy się w sprawach o ochronę posiadania nieruchomości, a także o zaniechanie dalszych naruszeń. Zajmujemy się także sprawami o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Zarówno roszczenie posesoryjne, jak i roszczenie negatoryjne należą do zbioru narzędzi prawnych mających na celu ochronę prawa własności. Z roszczeniem posesoryjnym mamy do czynienia gdy następuje naruszenie posiadania np. nieruchomości, samochodu i innych rzeczy, natomiast o roszczeniu negatoryjnym mówi się, gdy zostało ograniczone lub odebrane władztwo nad rzeczą.
Naruszenia mogą polegać na pozbawieniu posiadania, a także zakłóceniu posiadania, czyli utrudnienia użytkowania własności bądź też zniszczenie, zdewastowanie, dokonanie zmian w tejże własności bez zgody jej posiadacza.

Posiadanie może dotyczyć rzeczy ruchomej lub nieruchomości (w zakresie prawa własności), rzeczy oddanej w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a nawet rzeczy oddanej do korzystania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. 

Wyrok wydany w sprawach o naruszenie posiadania najczęściej jest wyrokiem nakazującym jakieś świadczenie. Sąd zobowiązuje wówczasnp. do wydania rzeczy, opróżnienia lub opuszczenia nieruchomości lub zakazuje podejmowania określonych działań przez Pozwanego.

Partner zarządzający

Justyna Węgrzynowicz

Co wyróżnia naszą kancelarię? Nowoczesne metody komunikacji i partnerstwo. Sposób współpracy i zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację zamierzonych celów. Pokazujemy pełen wachlarz rozwiązań i ryzyk, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Doświadczenie

Dziesiątki spraw, które zakończyły się sukcesem.

Zrozumienie

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Praktyka

Godziny spędzone w sądach, na salach rozpraw.

Wsparcie

Jasno wyjasnimy każdy etap postępowania.

Jak działam?

Kilka prostych kroków.

Współpraca z nami jest jasna na każdym kroku — po kolei będziemy informować o bieżących postępach spraw.

Skontaktuj się

Zostaw nam wszystkie informacje, które dotyczą Twojej sprawy lub po prostu wyślij prośbę o bezpośredni kontakt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.