...

Spadek i zachowek

Pomoc Prawna

Potrzebujesz więcej informacji?

Darmowe konsultacje

Spadek i zachowek

Posiadamy bogate doświadczenie oraz wiedzę, która pozwala nam skutecznie prowadzić naszych Klientów przez bardzo zróżnicowane sprawy z zakresu prawa spadkowego. 

Dziedziczenie

W sprawach o dziedziczenie ustawowe lub testamentowe pomagamy klientom na każdym etapie postępowania, tak aby klient otrzymał należną mu część spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku polega na ustaleniu kręgu osób, które znajdują się w gronie spadkobierców, czyli tych, którym należy się część spadku po zmarłej osobie. Pomagamy także w odrzuceniu spadku przez osoby wiedzące o długach wchodzących w skład spadku, również w imieniu ich nieletnich dzieci.
Po prawomocnym zakończeniu sprawy przed Sądem lub notariuszem pomagamy przeprowadzić odpowiedni podział masy spadkowej pomiędzy osobami uprawnionymi do dziedziczenia.

Zachowek

Współcześnie coraz częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy nasz bliski zmienia partnera zakłada nową rodzinę. Obserwujemy systematyczny wzrost liczby testamentów, gdzie zamiast dzieci z pierwszego małżeństwa do spadku powoływany jest nowy partner lub jego potomkowie. Zdarza się, że zmarły z innych powodów sporządzając testament pomija w nim swoją rodzinę. Instytucja zachowku pozwala członkom rodziny, którzy zostali wykluczeni ze spadku, żądać od osób, które otrzymały spadek zapłaty części kwoty jaka należała by im się, gdyby zmarły nie pominął ich w swojej ostatniej woli.

Inne sprawy spadkowe

Najczęściej sprawy spadkowe dotyczą wskazanych powyżej postępowań. Jeśli masz inny problem skontaktuj się z nami, a my postaramy się go rozwiązać. Skutecznie pomogliśmy klientom, którzy chcieli unieważnić testament, wyłączyć małżonka od dziedziczenia, uznać osobę za niegodną dziedziczenia spadku, wykonać zapisy zawarte w testamencie.

Partner zarządzający

Justyna Węgrzynowicz

Co wyróżnia naszą kancelarię? Nowoczesne metody komunikacji i partnerstwo. Sposób współpracy i zakres usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów. Koncentrujemy się na dostarczeniu konkretnych i praktycznych rozwiązań umożliwiających realizację zamierzonych celów. Pokazujemy pełen wachlarz rozwiązań i ryzyk, a wiedzą i doświadczeniem wspieramy przy dokonywanych wyborach.

Doświadczenie

Dziesiątki spraw, które zakończyły się sukcesem.

Zrozumienie

Indywidualne podejście do każdej sprawy.

Praktyka

Godziny spędzone w sądach, na salach rozpraw.

Wsparcie

Jasno wyjasnimy każdy etap postępowania.

Jak działam?

Kilka prostych kroków.

Współpraca z nami jest jasna na każdym kroku — po kolei będziemy informować o bieżących postępach spraw.

Skontaktuj się

Zostaw nam wszystkie informacje, które dotyczą Twojej sprawy lub po prostu wyślij prośbę o bezpośredni kontakt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.