...

Sklepy internetowe osiągnęły ogromną popularność. Zakupy w nich są wygodne, szybkie i z dostawą do domu (bez względu na to czy mieszkamy w dużym mieście jak Kraków, czy w małej wiosce). W ten sposób możemy kupić właściwie wszystko: perfumy, kosmetyki, biżuterię, ubrania, sprzęt elektroniczny. Taką drogą trafiały też do nas prezenty świąteczne. Co zrobić gdy zakup taki okazał się nieudany? Gdy inaczej wyobrażaliśmy sobie wygląd zamówionego towaru, rozmiar okazał się niewłaściwy albo po prostu zmieniliśmy zdanie?

Umowa zawierana na odległość

Zakupy dokonywane w sieci to co do zasady umowy zawierane na odległość. Charakteryzują je:

– brak jednoczesnej fizycznej obecności stron, tj. przedsiębiorcy i konsumenta

– zawieranie umowy w ramach pewnego systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę

Zakupy dokonane przy pomocy sklepu internetowego przedsiębiorcy opierają się bowiem o umowy zawierane na odległość.

Jak długo przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru?

Jeśli jako konsument zawarłeś z przedsiębiorcą umowę na odległość możesz w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin ten liczony jest co do zasady od dnia zawarcia umowy, chyba że w wykonaniu takiej umowy ma dojść do wydania rzeczy- wówczas od jej dostarczenia. Wyjątkami od tych zasad nieczęsto spotykanymi w praktyce jest dostarczanie rzeczy partiami lub częściami oraz regularne dostarczanie rzeczy w określonym czasie. W pierwszym przypadku termin biegnie od dnia objęcia ostatniej partii lub części, w drugim od dnia dostarczenia pierwszej rzeczy.

Co w sytuacji kiedy powyższy termin umknie? Wtedy to każdy adwokat zwróciłby uwagę czy przedsiębiorca poinformował o możliwości odstąpienia od umowy. Jeżeli tego nie uczynił możliwość odstąpienia wygasa bowiem po upływie 12 miesięcy i 14 dni.

Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie. nie później niż w terminie 14 dni po odstąpieniu od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponuje, że towar od nas sam odbierze.

Kiedy zostaną mi zwrócone pieniądze po zwrocie towaru?

Przedsiębiorca powinien zwrócić wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu. W przypadku gdy sami odsyłamy towar, przedsiębiorca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu środków pieniężnych do chwili otrzymania rzeczy lub dowodu jej odesłania.

Zasadą jest, że zwrot zapłaty dokonywany jest w taki sam sposób jak dokonanie płatności. Jeśli zatem zapłata odbyła się przy pomocy przelewu z rachunku bankowego, to również na ten rachunek trafią zwrócone środki.

Czy są sytuacje w których nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do kilkunastu sytuacji wskazanych w art. 38 ustawy. Są to jednak sytuacje szczególne. Tytułem przykładu można wskazać okoliczność, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia lub gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Podkreślenia wymaga również, że zasady wskazane w niniejszym tekście odnoszą się do stosunku przedsiębiorcy i konsumenta, nie zaś do sytuacji gdy obie strony umowy są przedsiębiorcami czy też konsumentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.