...

Rodzicielski Plan Wychowawczy czyli jak powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom
– adwokat wyjaśnia

Ostatnio, jako adwokat, coraz częściej słyszę, że rozwodzący się rodzice chcą aby w wyroku sąd pozostawił władzę rodzicielską im obojgu. Co zrobić aby uzyskać takie rozstrzygnięcie, a jednocześnie nie przedłużać sprawy rozwodowej? 

Władza rodzicielska, a sprawa o rozwód

Bez względu na to czy wniosek w tym zakresie został złożony czy też nie, w wyroku orzekającym rozwód sąd zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym, małoletnim dzieckiem stron. Sąd może pozostawić ją obojgu rodzicom bądź powierzyć jednemu z ograniczeniem bądź pozbawieniem jej drugiego z nich.

Rodzicielski Plan Wychowawczy

Aby uzyskać rozstrzygnięcie o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, a jednocześnie nie przedłużać sprawy rozwodowej i nie narażać się na wyznaczenie kolejnego terminu rozprawy, warto przedstawić ów Rodzicielski Plan Wychowawczy już wraz z pozwem o rozwód. Jest to porozumienie pomiędzy rodzicami, które pokazuje ich wolę współpracy przy wychowywaniu dziecka i wspólnego dbania o jego dobro, a jednocześnie ustala pewne zasady na jakich będzie się to odbywać.

Elementy Rodzicielskiego Planu Wychowawczego

Nie istnieje żaden formularz czy sztywny schemat tego jak Rodzicielski Plan Wychowawczy ma wyglądać. Jest to zrozumiałe albowiem sytuacja każdej rodziny jest inna, a ustalenia muszą być dostosowane do konkretnego dziecka, jego wieku, a tym samym jego potrzeb i zainteresowań. Poniżej wskazuję jednak kilka kwestii dotyczących córki czy też syna, które warto w nim poruszyć:

  • miejsce zamieszkania
  • sposób kontaktów z rodzicami
  • wysokość alimentów i sposób utrzymania
  • kontakt z osobami trzecimi, w tym z nowymi partnerami rozwiedzionych rodziców
  • edukacja
  • leczenie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.