...

Rozwód czy separacja?
– adwokat wyjaśnia

Kiedy zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację? To pytanie nurtuje wiele osób, które przeżywają kryzys w małżeństwie, a które jednocześnie nie są pewne tego, co dla ich związku przyniesie przyszłość.

Kiedy zdecydować się na rozwód?

Wiele osób nie ma pewności czy podjęcie decyzji o rozwodzie jest właściwe i czy nie będą żałować swojego wyboru. Przede wszystkim pamiętać należy, że rozwód definitywnie rozwiązuje małżeństwo, a powrót do niego nie jest możliwy. Należy być zatem przekonanym, że małżeństwo nie rokuje na poprawę i odbudowę związku.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód daje również możliwość zawarcia kolejnego związku małżeńskiego oraz zmiany nazwiska. Po orzeczeniu rozwodu w terminie 3 miesięcy można bowiem powrócić do poprzedniego nazwiska składając stosowne oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego.

Kiedy zdecydować się na separację?

W przypadku gdy nastąpił rozkład pozycia małżeńskiego aczkolwiek nie jest on trwały, warto zdeycdować się na separację zamiast rozwodu. Nie wyklucza ona powrotu do małżeństwa. Istotną różnicą jest także kwestia związana z alimentami dla małżonka. Z reguły w przypadku rozwodu obowiązek alimentacyjny jest ograniczony do 5 lat, w separacji natomiast takiego ograniczenia nie ma.

W praktyce najistotniejszą różnią pomiędzy rozwodem, a separacją jest fakt, w przypadku gdy orzeczenia sepracaji żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi nie wyraża na to zgody, sąd może orzec zgodnie z żądaniem. W przypadku rozwodu nie jest to możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.