...

Do kiedy trzeba płacić alimenty na dziecko ?
– adwokat wyjaśnia

Kilka dni temu do kancelarii przyszła Pani z prośbą o poradę w kwestii dotyczącej alimentów dla dziecka. Otóż syn ukończył 18 lat, a już kilka dni po urodzinach jego ojciec oświadczył, że wobec osiągnięcia przez chłopca pełnoletności nie będzie płacił alimentów- bo już nie musi.  Czy to prawda?

Dziecko po ukończeniu 18 roku życia jest w dalszym ciągu uprawnione uzyskiwania alimentów

Sam fakt osiągnięcia pełnoletności przez dziecko nie stanowi podstawy do zaprzestania uiszczania na jego rzecz alimentów. Wielokrotnie też spotkałam się z twierdzeniami, że granicą taką jest wiek 21 lat, co również nie jest prawdą. (Wciąż zastanawia mnie na jakiej podstawie powstała ta teoria i w jaki sposób tak szeroko się rozpowszechniła). Zobowiązany rodzic musi płacić alimenty do momentu, gdy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

Dlaczego mimo pełnoletności dziecka rodzica obciąża obowiązek alimentacyjny?

Dzieje się tak najczęściej z tego powodu, że pełnoletnie dziecko zwykle nadal się uczy i nie pracuje zarobkowo. Rodzice z kolei nie mogą domagać się aby zaprzestało nauki, a podjęło pracę. Okoliczności tej nie zmienia sytuacja, w której dziecko przez jakiś czas posiadało zatrudnienie, a następnie z niego zrezygnowało i podjęło np. studia.

Czy każda praca dziecka zwalnia z obowiązku alimentacyjnego?

Częstymi są sytuacje, w których licealiści bądź studenci podejmują prace dorywcze, często wakacyjne. Zwykle jednak takie zajęcia mają na celu podreperowanie studenckiego budżetu, a z otrzymywanego wynagrodzenia nie sposób się utrzymać. W takiej sytuacji zniesienie obowiązku alimentacyjnego jest trudne. W sytuacji jednak kiedy dziecko osiąga znaczne wynagrodzenie, pracuje np. jako aktor bądź model, a jego gaże wystarczają na utrzymanie zdecydowanie można podjąć próbę uwolnienia się od obowiązku alimentacji.

Pamiętać trzeba, że rodzic nie może zaprzestać płacenia alimentów samowolnie. Musi on wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.