...

Adwokat ds. podziału majątku w Krakowie

Adwokat ds. podziału majątku w Krakowie to osoba, która może okazać się niezbędna m.in. podczas szeroko pojętych czynności rozwodowych. I choć na pierwszy rzut oka zagadnienie ma dość negatywny wydźwięk, to w rzeczywistości ze względu na różnorodne sytuacje życiowe czy wydarzenia losowe to temat, który może pozostawać obecnie w kręgu Twoich zainteresowań.

Spis treści:
Podstawowe zagadnienia
Czym jest podział i kiedy można go dokonać?
Elementy majątku osobistego i wspólnego
Charakterystyka
Sposoby podziału

Podstawowe zagadnienia dotyczące działań prowadzonych przez adwokata ds. podziału majątku w Krakowie

Adwokat ds. podziału majątku w Krakowie często jest niezbędny, ponieważ tego typu sprawy są przez wielu określane jako jedne z najtrudniejszych. Ich skomplikowanie wynika nie tylko z różnorodnych stanów faktycznych czy sporów pomiędzy małżonkami. Pod uwagę należy również wziąć chociażby aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego oraz aktualny stan prawny. Nie bez znaczenia pozostaje też ubieganie się o korzystną wycenę majątku, w szczególności wycenę nieruchomości. W związku z tym wydaje się, że działanie na własną rękę bez odpowiedniej wiedzy nie będzie najlepszym rozwiązaniem. To właśnie dlatego wiele osób decyduje się w takich momentach na skorzystanie z pomocy adwokata. W naszej kancelarii adwokackiej, poza sprawami majątkowymi i innymi z zakresu Prawa Rodzinnego, zajmujemy się sprawami Prawa Cywilnego, Prawa Karnego czy Prawa Gospodarczego. Ponadto każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie i z osobistym zaangażowaniem.

Czym jest podział i kiedy można go dokonać?

Pierwszym pytaniem, jakie możesz sobie zadawać, są zapewne wszelkiego rodzaju niejasności związane z tym, co w istocie podlega podziałowi majątku? Otóż, odpowiadając na to zagadnienie, musimy wziąć pod uwagę to, że już samo zawarcie związku małżeńskiego przyczynia się do powstania swego rodzaju powiązania finansowego pomiędzy małżonkami. W praktyce mówi się o tzw. wspólnocie majątkowej czy ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej. Mówiąc w skrócie, odnosi się ona z zasady do wszystkich przedmiotów, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. W takim razie, co dzieje się z pozostałymi przedmiotami? One stanowią tzw. majątki osobiste, w które zalicza się m.in. darowizny i spadki. Co ciekawe, wiele osób kojarzy podział majątku stricte ze sprawą rozwodową. Oczywiście w wielu przypadkach ma to swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czasem oba te działania można przeprowadzić w jednym postępowaniu, choć nie jest to częste. Niemniej jednak, co istotne, podziału majątku możesz dokonać także w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Młotek i waga

Elementy wchodzące w skład majątku osobistego i wspólnego

Wspomnieliśmy wcześniej w dużym uproszczeniu, że majątek dzieli się na osobisty i wspólny. Przechodząc do meritum, skupmy się nieco bardziej szczegółowo na tych zagadnieniach.
Jako pierwszy weźmiemy pod lupę majątek osobisty. Mówiąc w skrócie, zaliczymy do niego wszelkie składniki, które zostały nabyte przez jednego z małżonków jeszcze przed ślubem. Pamiętaj, że mowa tu nie tylko o rzeczach, ale również o pieniądzach. Co więcej, majątek osobisty może również ulegać zwiększeniu w trakcie trwania małżeństwa. Reguluje to chociażby Kodeks rodzinny i opiekuńczy. A jakie elementy mogą się do niego zaliczać? Otóż m.in. będą to darowizny, odszkodowania, spadki czy prawa autorskie. Odnosząc się do zagadnień we wspomnianym nieco wyżej Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, możesz również znaleźć w nim interesujące informacje dotyczące majątku wspólnego. Art. 31 ustawy mówi, że w szczególności należy zaliczyć do niego:
-pobrane wynagrodzenia za pracę oraz inne dochody;
-dochody z majątku osobistego i wspólnego małżonków;
-środki zgromadzone w tzw. OFE i PFE.
Pamiętaj, że majątek wspólny powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, o ile nie zawarto stosownej umowy, czyli intercyzy.

Czym się charakteryzuje dobry adwokat ds. podziału majątku w Krakowie?

Dobry adwokat ds. podziału majątku w Krakowie na pewno przybliży swojemu klientowi cały proces i przedstawi wszelkie niezbędne formalności związane z procedurą. Sama definicja majątku oraz jego podział są to niezwykle istotne zagadnienia, ale nie są one jednak wystarczające do tego, aby zrozumieć cały proces od podszewki. Dlatego przejdziemy teraz do zagadnień formalnych związanych z procedurą podziału majątku. Zasygnalizowaliśmy już, że podział majątku może odbyć się w innym terminie, aniżeli podczas samej sprawy rozwodowej. Co jeszcze istotne, możemy wyróżnić dwie ścieżki, w drodze których istnieje możliwość dokonana wszelkich procedur. Pierwsza z nich to skierowanie sprawy do sądu, a druga polega na polubownym rozwiązaniu sprawy, na tzw. drodze pozasądowej. Należy pamiętać jednak, że w praktyce dogodne rozwiązanie jest w dużej mierze uzależnione od konkretnej sytuacji. W związku z tym nie możemy wyszczególnić uniwersalnego rozwiązania, w tym wzoru wniosku o podział majątku. Istnieje jednak kilka elementów, które zawsze powinny znaleźć się na takim dokumencie. Należą do nich m.in. dokładne określenie majątku wspólnego oraz propozycji, jak ma on zostać podzielony. Jednak w takich sytuacjach wizyta u adwokata może właśnie okazać się niezbędna, ponieważ dobry prawnik zadba o wszelkie aspekty związane z przebiegiem procedury, w tym korzystną wycenę wartości majątku, odpowiednie zaliczenie składników majątku do majątku wspólnego lub do majątku osobistego.

Sposoby podziału majątku wspólnego

W kontekście sposobu podziału majątku nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie tańszą opcją jest zdecydowanie się na pozasądowe uregulowanie sprawy. Jeżeli jednak małżonkowie nie dojdą do konsensusu, wówczas nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę na drogę sądową. Skupmy się teraz na umownym podziale majątku wspólnego. W takim przypadku, jak sama nazwa wskazuje, procedura może zostać uregulowana na przykład za sprawą zawarcia umowy. Zauważ, że decydując się taką opcję, możesz dokonać całościowego lub częściowego podziału majątku. W przypadku umowy można też uwzględnić zobowiązania kredytowe, czego z zasady nie czyni sąd. Co do samej konstrukcji umowy, istnieje tutaj dość spora dowolność, lecz z pewnymi wyjątkami. Przykładowo, gdy jednym z elementów do podziału jest nieruchomość, wówczas konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Alternatywą dla powyższego rozwiązania jest sądowy podział majątku. W takim przypadku będziesz musiał złożyć wniosek w odpowiednim sądzie rejonowym, właściwym ze względu na miejsce położenia rzeczy. Możesz się zastanawiać, co w przypadku, gdy własność nie ogranicza się tylko do jednego miejsca? Wówczas istnieje tu pewna dowolność po stronie wnioskodawcy, który może wybrać właściwość sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.