...

Adwokat w Krakowie

Do adwokata w Krakowie możesz się zwrócić, gdy potrzebujesz pomocy prawnej. Zwróć jednak uwagę na to, że opcji wyboru jest wiele. Poszukując kogoś odpowiedniego do udzielenia pomocy w konkretnej sprawie, warto wiedzieć, na jakie aspekty zwracać uwagę. To właśnie dlatego skupimy się dzisiaj nieco szerzej na kilku ciekawych wątkach skupionych wokół szeroko pojętej pomocy prawnej. Przeanalizujemy m.in. cechy, jakie powinien posiadać skuteczny adwokat.

Spis treści:
Cechy, którymi powinien się wyróżniać?
Czym się zajmuje?
Kompetencje i skrupulatność
Dyskrecja i profesjonalizm
W jakich dziedzinach warto skorzystać z pomocy?
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo cywilne i rodzinne
Prawo własności intelektualnej i odszkodowania

Jakimi cechami powinien się wyróżniać skuteczny adwokat w Krakowie?

Na początku skupmy się na wątku związanym z szeroko pojętym doradztwem prawnym, w którym odpowiemy na pytania dotyczące tego, jakimi cechami powinien wyróżniać się skuteczny adwokat w Krakowie, czyli osoba, z której usług chcesz skorzystać. Zapewne w momencie, gdy wpisujesz w wyszukiwarkę frazę „najlepszy adwokat w Krakowie”, kierujesz się swego rodzaju subiektywnym odczuciem. Niejednokrotnie zwracasz również uwagę na opinie. Niemniej czasami nie jest to wystarczające do tego, aby podjąć konkretną decyzję. Poza wspomnianymi czynnikami warto popatrzeć na sytuację z nieco innej strony, zwrócić uwagę na rzetelność adwokata i jego zaangażowanie.

Czym się zajmuje?

Zanim jednak przejdziemy do kluczowych cech, jakimi powinien się wyróżniać adwokat, odpowiedzmy pokrótce, czym w ogóle zajmuje się taka osoba. Do podstawowego zakresu obowiązków z pewnością możemy zaliczyć elementy, takie jak udzielanie szeroko pojętej pomocy prawnej, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie klienta przed sądem czy kontrahentami, tworzenie umów o charakterze prawnym oraz innych dokumentów, w tym statutów i regulaminów. To tylko jednak część działalności prawnika. Oznacza to, że zbiór zagadnień jest o wiele szerszy, dlatego każdą sprawę warto skonsultować indywidualnie, np. przed zawarciem umowy i ustaleniem jej warunków.

Kompetencje i skrupulatność

Jak wspomnieliśmy na początku, internetowe opinie są tylko jednym z wyznaczników pomagających dokonać wyboru. Skupmy się na umiejętnościach, które płyną wprost z wykonywanego zawodu. Na pierwszym miejscu postawiliśmy na odpowiednie kompetencje i skrupulatność. Pamiętaj, aby podczas poszukiwań zdecydować się na osobę, która specjalizuje się w dziedzinach prawa związanych z Twoimi wątpliwościami. Obszar zainteresowań adwokata pozwala mu skupiać się na konkretnych tematykach, dzięki czemu oferowana pomoc będzie fachowa. Musisz pamiętać o tym, że prawo jest bardzo szerokim zagadnieniem, które skupia się na różnorodnych dyscyplinach. W związku z tym niezwykle ważna jest interdyscyplinarność. W odpowiedzi na to prawnicy skupiają się z reguły na kilku gałęziach prawa. Pamiętaj, że fachowość wcale nie wyklucza zainteresowania różnorodnymi zagadnieniami prawa, a wręcz przeciwnie. Prawnik o szerokich horyzontach to dobry znak, ponieważ stałe poszerzanie wiedzy wynika w tym przypadku z dogłębnego zainteresowania wykonywaną profesją.

Dyskrecja i profesjonalizm

Pamiętaj, że sama wiedza nie jest jedynym czynnikiem, który powinien definiować dobrego adwokata. Poza tym niezwykle istotna jest dyskretność i profesjonalizm takiej osoby. Sprawy prawne są zwykle na tyle delikatne, że w większości przypadków z pewnością nie chcesz, aby ujrzały światło dzienne. Na szczęście, poza samą dyskretnością, prawnika obowiązuje również tajemnica zawodowa – nie tylko przed sądem, ale również przed różnorodnymi instytucjami publicznymi. Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że możesz bez większych obaw przedyskutować z prawnikiem Twoją sytuację zgodnie ze stanem rzeczywistym. Adwokat jest przecież po to, aby pomóc czy doradzić, a nie zaszkodzić. Dlatego niezwykle ważny jest również profesjonalizm. Adwokat powinien się nim kierować w każdej sytuacji, zwłaszcza dobierając odpowiednie dla klienta rozwiązania czy sporządzając pisma.

Podpisanie dokumentów

W jakich sprawach można szukać pomocy prawnej u dobrego adwokata w Krakowie?

W momencie, gdy znasz już kluczowe cechy, jakimi powinien się charakteryzować dobry adwokat w Krakowie, z pewnością się zastanawiasz, w jakich sprawach może się okazać pomocny? Wspomnieliśmy dotychczas o kompetencjach, które nierozerwalnie się łączą ze skrupulatnością. Zatem do prawnika możesz się zgłosić niemal z każdym niuansem czy pytaniem związanym z obowiązującymi normami prawnymi. Niemniej, szukając odpowiedniej osoby na przykład w internecie, czasem możesz natknąć się na wyniki, które nie zawsze będą zgodne z Twoimi potrzebami. Dlaczego? Po raz kolejny powróćmy do specjalizacji. Pamiętaj, że powinieneś szukać osoby, która specjalizuje się w danym obszarze zagadnień, które Cię najbardziej interesują. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w:
odszkodowaniach;
prawie rodzinnym np. rozwody i cywilnym;
podziałach majątku;
prawie spadkowym i uzyskaniu zachowku;
prawie nieruchomości;
sprawach o zapłatę i egzekucjach długów;
analizach umów i kredytach frankowych;
-zagadnieniach związanych z upadłością konsumencką;
-zagadnieniach związanych z prawem gospodarczym i handlowym;
postępowaniu sądowym i administracyjnym;
prawie korporacyjnym i własności intelektualnej;
przekształcaniu spółek, fuzjach i przejęciach oraz tworzeniu spółek za granicą;
zamówieniach publicznych i obsłudze prawnej inwestycji;
prawie nowych technologii i IT;
prawie budowlanym i transportowym;
egzekucjach należności.
Jak widzisz, dość szerokie spektrum zainteresowań pozwala nam świadczyć usługi dla różnorodnych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Wszystkie te dziedziny są ze sobą powiązane, choć na pierwszy rzut oka można tego nie dostrzec. Przy podziale majątku istotna może okazać się wiedza w zakresie wyceny firmy i możliwości jej podziału, określenie czy do majątku wspólnego wchodzi darowizna lub spadek albo uzyskane odszkodowanie. Przy obsłudze prawnej firm, w szczególności dla jej ukształtowania, duże znaczenie mają stosunki małżeńskie, np. pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej, odpowiedzialność współmałżonka za zobowiązania firmy, możliwość przejęcia przez małżonka udziałów w drodze podziału majątku.

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe możemy określić w skrócie jako zbiór przepisów, które odnoszą się najczęściej do działalności gospodarczej. W związku z tym opisywanym zagadnieniem najczęściej będą zainteresowani kliencibiznesowi. Opisywana specjalizacja odnosi się m.in. do regulowania wewnętrznych relacji w spółkach. Poza tym prawo gospodarcze określa również stosunki pomiędzy firmą a klientem, a także skupia się na wątkach związanych z działalnością w odniesieniu do instytucji państwowych.

Prawo cywilne i rodzinne

Tytułowe pojęcia są dość szerokie i tak naprawdę każde z nich mogłoby być tematem osobnego artykułu. Niemniej ważne jest, abyś zrozumiał samą istotę tych zagadnień. Prawo cywilne określane jest często jako podstawowa gałąź prawa. Możemy powiedzieć, że reguluje ono wszelkiego rodzaju stosunki majątkowe i niemajątkowe, m.in. pomiędzy osobami fizycznymi a prawnymi. Znajduje niezwykle szerokie odniesienie w życiu codziennym, a jego głównym źródłem jest Kodeks Cywilny.Prawo rodzinne odnosi się z kolei do szeroko pojętych reguł, które obowiązują członków rodziny. Jest m.in. definicją kilku podstawowych zasad, w tym regulujących ochronę rodziny, dobro dziecka czy stosunki majątkowe pomiędzy określonymi osobami.

Prawo własności intelektualnej i odszkodowania

Prawo własności intelektualnej odnosi się do tzw. wytworów ludzkiego umysłu, takich jak towary, wynalazki czy utwory literackie. Same prawa własności intelektualnej możemy nazwać prawami wyłącznymi. Niemniej jest to o wiele szersza dziedzina, która swoje odzwierciedlenie ma m.in. w ustawie – Prawo własności przemysłowej.

Na koniec zajmijmy się tematem odszkodowań. Jest to nieco inna dziedzina niż opisywane do tej pory. Wymaga ona wszechstronnej wiedzy, dlatego też niezwykle istotna jest ogólna wiedza prawnika. Do tej dziedziny możemy zaliczyć czynności, takie jak wszelkiego rodzaju odszkodowania, pokrycia strat, zwroty kosztów, utracone korzyści czy zadośćuczynienia. Z pojęciem odszkodowania możesz spotkać się zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Jak widzisz, zagadnienia prawne są niezwykle szerokie. W związku z tym w momencie, gdy szukasz pomocy, niezwykle ważne jest określenie przez Ciebie konkretnej dziedziny. Niemniej jednak, jeśli masz wątpliwości, to zawsze warto skonsultować je z dobrym adwokatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.