...

Adwokat ds. odszkodowań komunikacyjnych

Adwokat ds. odszkodowań komunikacyjnych to osoba, która zapewne kojarzy Ci się w głównej mierze ze sprawami związanymi z szeroko pojętymi zdarzeniami drogowymi. W istocie, jest to prawda, ponieważ właśnie w takich sytuacjach będziesz prawdopodobnie poszukiwał takiego specjalisty. Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, w artykule przyjrzymy się wielu interesującym kwestiom związanym z tego typu odszkodowaniami.

Spis treści
Podstawowe zagadnienia
W jakich sytuacjach można się o nie ubiegać?
Zbyt niska wycena szkody
Kiedy skorzystać z pomocy prawnika?
Obowiązkowe ubezpieczenie OC
Kary za brak OC i dochodzenie roszczeń
Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne

Z czym wiąże się pomoc adwokata ds. odszkodowań komunikacyjnych?

Adwokat ds. odszkodowań komunikacyjnych to osoba, do której możesz się zwrócić w przypadku wielu problemów z tego zakresu. Na wstępie zajmijmy się jednak zagadnieniami teoretycznymi, które są niezwykle istotne z punktu widzenia analizowanego tematu. Tak naprawdę samą definicję odszkodowania możemy znaleźć w Kodeksie Cywilnym. Ustawa ta mówi, że jest to nic innego, jak naprawienie szkody, która powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W odniesieniu do odszkodowania komunikacyjnego, bardzo często spotkasz się m.in. z uszkodzeniami pojazdu. Co istotne, nie jest to jedyne zagadnienie, które powinniśmy rozpatrywać w tym kontekście. Pamiętaj, że w przypadku ciężkich zdarzeń drogowych, niejednokrotnie mamy do czynienia z uszczerbkiem na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach z zagrożeniem czy utratą życia. To właśnie dlatego niezwykle istotna jest odpowiednia wiedza, charakterystyka sytuacji, ale też umiejętność ocenienia możliwości, jakie płyną z następstw nieszczęśliwych wypadków. Ważne jest również to, że odszkodowanie komunikacyjne jest świadczeniem pieniężnym, które przysługuje osobie poszkodowanej. W związku z tym warto już na początku rozróżnić sprawcę wypadku od osoby, która faktycznie może domagać się odszkodowania.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Sama definicja odszkodowania, którą do tej pory przedstawiliśmy, nie jest na tyle szeroka, aby dogłębnie wyczerpać temat. Niezwykle istotne jest odniesienie do sytuacji, w których możesz ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne. W praktyce możemy wymienić wiele przykładów i tak naprawdę każdy z nich będzie indywidualny. O odszkodowanie możesz ubiegać się m.in. w momencie doznania uszczerbku na zdrowiu. Sytuacja nie jest jednak tak prosta, aby móc zamknąć ją w jednym zdaniu. Wysokość odszkodowania w takim przypadku jest uzależniona od wielu czynników, takich jak wycena towarzystwa ubezpieczeń, nakłady na koszty leczenia czy inne wynikłe z tego tytułu koszty. Alternatywnym zdarzeniem, w którym możesz ubiegać się o odszkodowanie, jest uszkodzenie Twojego pojazdu przez sprawcę wypadku czy kolizji. Podobnie jak powyżej, tak i tutaj wiele uzależnione jest od konkretnej interpretacji. To właśnie dlatego w takich przypadkach warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który jest w stanie realnie ocenić zaistniałą sytuację i udzielić fachowej pomocy.

Zbyt niska wycena szkody

Bardzo często poruszanym zagadnieniem jest zbyt niska wycena szkody z ubezpieczenia OC. Pamiętaj, że w takich przypadkach istnieje przynajmniej kilka rozwiązań, które mogą doprowadzić do przedstawienia przez ubezpieczyciela korzystniejszej oferty. Pierwszym, a zarazem niezwykle popularnym krokiem, jest po prostu odwołanie się od decyzji i złożenie reklamacji. Jeżeli takie działanie nie przyniesie zamierzonych efektów, wówczas możesz m.in. zgłosić się do Rzecznika Finansowego lub po prostu skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w tego typu sprawach.

Wypadek komunikacyjny

W jakich zagadnieniach może pomóc adwokat ds. odszkodowań komunikacyjnych?

Adwokat ds. odszkodowań komunikacyjnych to specjalista, który posiada obszerną wiedzę z zakresu wspomnianej tematyki oraz potrafi odnosić się do obowiązujących aktów prawnych w praktyce. Dotychczasowa lektura artykułu pozwoliła Ci poznać podstawowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Teraz nadszedł czas, abyśmy omówili nieco bardziej szczegółowo poszczególne produkty i przedstawili ich charakterystykę. Oczywiście, w dużej mierze skupimy się na ubezpieczeniu OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Przyjrzyjmy się teraz podstawowym rodzajom ubezpieczeń komunikacyjnych, z jakimi możesz spotkać się na co dzień. Niezwykle często możesz mieć styczność z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, czyli popularnym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to obowiązkowy produkt, którym musi legitymować się każdy właściciel pojazdu w Polsce. Taki stan rzeczy wynika wprost z przepisów obowiązującego prawa, a ściślej mówiąc z Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach. To właśnie art. 23 stanowi o tym, że każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym momencie możesz zastanawiać się, czy istnieje sytuacja, w której posiadanie OC nie jest obligatoryjne? Otóż tak i definiuje to art. 24, który określa podmiotowe zwolnienie z obowiązku. Niemniej jednak są to wyjątki szczególne i odnoszą się np. do sił zbrojnych państw obcych.

Kary za brak ubezpieczenia OC oraz dochodzenie roszczenia

Do tej pory wspomnieliśmy o tym, że ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Pośród tego możesz zastanawiać się, jakie konsekwencje przewiduje się dla osób, które nie spełnią tego obowiązku? Otóż, jak łatwo się domyśleć, są to kary pieniężne, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Konkretne kwoty są uzależnione od wielu czynników. Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę minimalne wynagrodzenie brutto w danym roku kalendarzowym, które stanowi podstawę do wymiaru kar. Dodatkowo niezwykle istotny jest rodzaj pojazdu oraz okres czasu, w którym pozostawał bez ubezpieczenia. Przykładowo, brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego do 3 dni może skutkować karą w wysokości 1400 zł.

Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC to niezwykle ważna kwestia, w szczególności w momencie zaistnienia zdarzenia drogowego. Brak aktualnej polisy niesie za sobą wiele konsekwencji. Po pierwsze, musisz mieć na uwadze to, że sprawca wypadku jest zobowiązany do pokrycia kosztów, które zostaną wypłacone ze środków finansowych UFG. Odnosi się to do pojęcia tzw. regresu ubezpieczeniowego, czyli po prostu żądania zwrotu. Po drugie, nie obejdzie się bez wspomnianej wcześniej kary czy mandatu.

Inne ubezpieczenia komunikacyjne

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, możesz również spotkać się z innymi alternatywami, które nierzadko są wybierane przez właścicieli pojazdów czy kierowców. Z pewnością należy wskazać tutaj na auto-casco, czyli po prostu AC. Jego przewaga polega m.in. na tym, że w tym przypadku możesz ubiegać się o pokrycie strat wynikłych z kolizji nawet wtedy, gdy to Ty jesteś sprawcą. W praktyce oznacza to, że będziesz w stanie naprawić swój samochód, gdy uległ on uszkodzeniu w wyniku kolizji z Twojej winy.

Poza AC możemy również wspomnieć o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy Assistance. Są to bardzo ciekawe produkty, jednak nieco rzadziej wymienianie w kontekście szeroko pojętych ubezpieczeń. Niemniej pozwalają one również na ewentualne uzyskanie zadośćuczynienia. Jeżeli masz jednak jakieś wątpliwości co do wskazanych produktów, to zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętymi ubezpieczeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.